Bestillingen av standplass(er) er gjeldende først når bedriften har mottatt bekreftelse per mail.

 

Ved avmelding gjelder gebyrsatsene gitt nedenfor. Merk at fristen for vederlagsfri avmelding er forskjellig for bedrifter med medlemskap i Næringslivsringen (heretter NLR) og for bedrifter uten medlemskap (Ikke-NLR).

Kontrakten blir utsendt til bedriftene kort tid etter påmelding. Frist for avmelding og avmeldingsvilkår er beskrevet i kontrakten. Innlevering av kontrakt er senest to uker etter kontrakten er blitt utsendt.  Bedriften er pliktig til å levere inn kontrakten innen fristen uoppfordret. Ved innsending av kontrakten etter dette påløper et gebyr på 1000 kr, tusen norske kroner, per påbegynte uke. 

 

Medlemskapet i NLR må gjelde til og med BM-dagen 2020 for at NLR-rabatten skal være gyldig for bedriften. Dersom bedriften melder seg ut av NLR i perioden mellom påmelding og 4. november frafaller dermed rabatten.

Merk at avmeldingsdatoene er endret på grunn av situasjonen med Koronaviruset. Den 15. juni kommer myndighetene med plan for høsten. Basert på dette kommer vi til ta en avgjørelse ang. BM-dagen innen den 30. juni. Hvis vi ikke får avholdt arrangementet, er det mest aktuelt å utsette det. Avmeldingsfristene er derfor forskjøvet og mer informasjon ang. evt. flytting av arrangement vil bli formidlet i god tid før fristen.

 

 • Avmelding t.o.m 10. juli 2020 - Gratis

 • Avmelding t.o.m 06. oktober 2020 - 50% av deltakeravgift (inklusiv sommerjobbmaraton)

 • Avmelding etter 06. oktober 2020 - 100% av deltakeravgift (inklusiv sommerjobbmaraton)

BM-dagen blir kun avholdt dersom det er forsvarlig å gjennomføre. 

Ved problemer med påmelding, ta kontakt med bedriftsansvarlig:

Elias Kiær - Tlf: 902 02 467
Epost: bedrift@bmdagen.org

Alternativt:

 • Sebastian Qvist, PR / teknisk - Tlf 938 12 461

 • Erik Risvær, Leder – Tlf 936 79 096

 • Amna Gonilovic,  Dagarrangementsansvarlig – Tlf 414 96 726

 • Marie Eggen Norløff, Økonomiansvarlig – Tlf 994 37 593

 • Facebook
 • Linkedin - Grå Circle
 • Instagram
 • YouTube
BM logo kopi.png