Bestillingen av standplass(er) er gjeldende først når bedriften har mottatt bekreftelse per mail.

 

Ved avmelding gjelder gebyrsatsene gitt nedenfor. Bestilling av standplass er bindende.

 

Medlemskapet i NLR må gjelde til og med BM-dagen 2021 for at NLR-rabatten skal være gyldig for bedriften. Dersom bedriften melder seg ut av NLR i perioden mellom påmelding og 2. november frafaller dermed rabatten.

Merk at avmeldingsdatoene er endret på grunn av situasjonen med Koronaviruset. 

 

  • Avmelding t.o.m 2. september 2021 - Gratis

  • Avmelding t.o.m 30. september 2021 - 50% av deltakeravgift (inklusiv sommerjobbmaraton)

  • Avmelding etter 30. september 2021 - 100% av deltakeravgift (inklusiv sommerjobbmaraton)

BM-dagen blir kun avholdt dersom det er forsvarlig å gjennomføre. 

Ved problemer med påmelding, ta kontakt med bedriftsansvarlig:

Sivert Berntsen - Tlf: 957 25 666
Epost: bedrift@bmdagen.org

Alternativt:

  • Andreas Tangenes, Tekniskansvarlig - Tlf 476 66 032

  • Asta Didriksen, Leder – Tlf 908 79 17

  • Eira Hammeren,  Dagarrangementsansvarlig – Tlf 932 28 840

  • Lars Bjørnsgaard, PR-ansvarlig – Tlf 466 76 249