top of page

Bestillingen av standplass(er) er gjeldende først når bedriften har mottatt bekreftelse per mail.

 

Ved avmelding gjelder gebyrsatsene gitt nedenfor. Bestilling av standplass er bindende.

Kontrakten blir utsendt til bedriftene kort tid etter påmelding. Frist for avmelding og avmeldingsvilkår er beskrevet i kontrakten. Innlevering av kontrakt er senest to uker etter kontrakten er blitt utsendt.

Bedriften er pliktig til å levere inn kontrakten innen fristen uoppfordret. Ved innsending av kontrakten etter dette påløper et gebyr på 1000 kr, tusen norske kroner, per påbegynte uke.

Medlemskapet i NLR må gjelde til og med BM-dagen 2022 for at NLR-rabatten skal være gyldig for bedriften. Dersom bedriften melder seg ut av NLR i perioden mellom påmelding og 2. november frafaller dermed rabatten.

 

  • Avmelding t.o.m 2. september 2022 - Gratis

  • Avmelding t.o.m 30. september 2022 - 50% av deltakeravgift (inklusiv sommerjobbmaraton)

  • Avmelding etter 30. september 2022 - 100% av deltakeravgift (inklusiv sommerjobbmaraton)

BM-dagen blir kun avholdt dersom det er forsvarlig å gjennomføre. 

Ved problemer med påmelding, ta kontakt med bedriftsansvarlig:

Ole Gustav Morstad - Tlf: 971 96 767
Epost: bedrift@bmdagen.org

Alternativt:

  • Casper Gavin, Leder – Tlf: 979 67 330

  • Wijethan Wijayaseelan,  Dagarrangementsansvarlig –Tlf: 993 44 196

  • Sigurd Aasmo Finne, Teknisk ansvarlig - Tlf: 944 96 241

bottom of page