top of page

Organisasjonen som lenge har vært en brobygger mellom studenter, akademia og byggenæringen som har vært vår fantastiske samarbeidspartner endrer nå navn. Næringslivsringen har nå blitt til Byggeringen i anledning med 25 års jubileum. Dette navneskiftet reflekterer en dypere forandring i byggenæringen og en fornyet forpliktelse til å fremme kvalitet, kapasitet og innovasjon innen feltet! Se mer på: https://byggeringen.no/


I denne forbindelsen har BM-dagen 2024 fått en oppfriskning av logoen, noe vi gleder oss masse over! Den skal bli plantet over hele realfagsbygget den 5. November, da vi er så heldige at alle standsplassene er blitt utsolgt og hele 62 bedrifter har valgt å ta turen for å bli bedre kjent med oss studenter! Vi ville takke alle bedrifter for det utrolig engasjementet, så møtes vi til høsten på BM-dagen 2024!

12 visninger0 kommentarer

Vi gleder oss til å se hva de får til!


Leder: Shabol Ibrahim

Nestleder: Vetle Bentzrød

Bedriftsansvarlig: Aksel Evensen

Dagarrangementansvarlig: Rikke Hansen

Kveldsarrangementansvarlig: Eline Opøyen Nytræ

Teknisk ansvarlig: Magnus Falck

PR-ansvarlig: Emma Strandli

Økonomiansvarlig: Arne Wollen Mork


27 visninger0 kommentarer

BM-dagen er over for denne gang og vi takker for et vellykket arrangement! Å gjennomføre dagen digitalt var nytt for både oss, studenter og mange bedrifter. Det er derfor gledelig å se den store aktiviteten som foregikk gjennom dagen.

Totalt deltok 31 bedrifter og 415 studenter. Dette resulterte i 1419 unike samtaler og over 7500 chatmeldinger. I snitt var hver bedrift i kontakt med 45 studenter, noe vi er godt fornøyd med! Tilbakemeldinger fra både studenter og bedrifter har vært positive. Dette setter vi pris på. Vi i styret takker for oss!

101 visninger0 kommentarer
bottom of page