top of page

Næringslivsringens foredragsprogram

Oppdatert: 14. okt. 2019

Næringslivsringen består at nesten 60 medlemsbedrifter, og er et samarbeidsforum mellom byggenæringen og studieprogrammet bygg- og miljøtekninkk. Det er Næringslivsringen som arrangerer foredragsdelen i R7 under dagsarrangementet til BM-dagen og årets tema er innovasjon. Her er opplegget du må få med deg:


kl. 08:55

Pirum leder oss inn med musikkinnslag!


kl. 09:10

Velkommen ved møteleder

- Næringslivsringens pris til beste masteroppgave


kl. 09:20

Digitale tvillinger for et bærekraftig byggmiljø

v/ Direktør Anett Andreassen fra Statsbygg

- Nyskapningsprisen fra Dr. techn. Olav Olsen AS


kl. 10:00

Innovasjon - en del av ingeniørers DNA?

v/ Utviklingssjef for bærekraftige bygg, Erik Rigstad, fra COWI

- Næringslivsringens pris til beste bacheloroppgave


kl. 10:40

Lunsj


kl. 11:10

Fra byggstudent til konsernsjef!

v/ Byggstudent August Németh Winter

- Pedagogprisen fra Norconsult


kl. 11:50

Innovasjon i byggenæringen, nye samspillsmekanismer

v/ Innovasjonsleder Rita Løberg fra NTNU og idésjef Camilla Jørås Larsen fra TTO

- Jernbaneprisen til beste master innen jernbanefag


kl. 12:25

Samarbeid gir fart! FNs 17 bærekraftsmål - nøkkelen til suksess!

v/ Assisterende rådmann Bente Glomset Vikhagen fra Ålesund kommune

- Vegvesenprisen til beste master innen vegfag


kl. 13:00

Foredragsprogrammet avsluttes

56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

BM-dagen 2020/21 oppsummert

BM-dagen er over for denne gang og vi takker for et vellykket arrangement! Å gjennomføre dagen digitalt var nytt for både oss, studenter og mange bedrifter. Det er derfor gledelig å se den store aktiv

bottom of page