top of page

Gratulerer til årets prisvinnere

Næringslivsringens pris for beste bacheloroppgave: Jens Tønjum Fjereide, Maren Helene Vikeby og Sang Munn Kim


Næringslivsringens pris for beste masteroppgave:

Emil Fløvik Nygård

Jernbaneprisen til beste master innen jernbanefag:

Dan Sergei Sukuvara


Dr. techn. Olav Olsen AS sin innovasjonspris:

Vetle Christensen Birkeland, Carsten Assev Øyen og Camilla Børsand


Norconsultprisen 2019 for beste pedagog:

Pål Drevland Jakobsen


Vegvesenprisen til beste master innen vegfag:

Martin Folkedal Hjelle


Her er de sammenstilte begrunnelsene fra juryen:


Beste bacheloroppgave

Rådgivende ingeniørers forening har i 2019 vurdert at vedlikeholdsetterslepet for norske vannforsyningsanlegg er om lag 220 milliarder, og om lag til NOK 170 milliarder for norske avløpsanlegg. Dette innebærer en betydelig teknisk og økonomisk utfordring. Flere hendelser har dessverre også vist at dette innebærer en betydelig helse- og miljøutfordring. Kommunalteknisk sektor og leverandører har derfor et stort behov for kompetanse og gode faglige metoder, for å løse disse utfordringene på en bærekraftig måte. Vinnerne av prisen for beste bacheloroppgave har på en fremragende faglig måte vist hvordan en kan planlegge utbedring og fornying av vannledninger med digitale og bærekraftige metoder. Studentene har vist hvordan en kan benytte digitale verktøy for beregninger og simulering i planleggingen, og innovative løsninger for utbedring av vannledninger. Prisen for beste bacheloroppgave ble tildelt Jens Tønjum Fjereide, Maren Helene Vikeby og Sang Munn Kim for bacheloroppgaven «Renovering av vannledninger på Utleira og Fossegrenda – metodevurdering».


Beste masteroppgave

Gode instrumenter er viktig for samspillet mellom aktørene i byggsektoren i anskaffelser og prosjektgjennomføring. Best Value Procurement er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon, og gjennom dette bidrar til bærekraftig utvikling av byggsektoren. Det er gjennomført mange studier av Best Value Procurement som metode for anskaffelser, men langt færre har sett på effekten metoden har på prosjektstyring og risikostyring i prosjekters utførelsesfase. Vinneren av prisen for beste masteroppgave har i sin oppgave har på en framragende måte belyst dette i sin oppgave. Vinneren har med sin masteroppgave og publisering av resultatene fra arbeidet vist det internasjonale Lean Construction-miljøet at NTNU og våre studenter er langt fremme på dette området. Årets pris for beste masteroppgave ble tildelt Emil Fløvik Nygård for oppgaven «Best Value Procurement: Erfaringer fra offentlige byggeprosjekter».


Jernbaneprisen

Studenten har sett på det komplekse samvirket mellom over og underbygning, i overgangen mellom bruer og fyllinger. Oppgaven har gitt en bedre forståelse av de utfordringene vi opplever i overgangssoner, samt danner grunnlag for å se på muligheter for å forbedre de nåværende løsninger. Han har gjort et meget godt arbeid og har belyst problemstillingen svært godt. Oppgaven går rett inn i tradisjonelle jernbanefag med nye kunnskap og nytt blikk, og Jernbanedirektoratet håper oppgaven kan inspirere andre studenter til å gjøre det samme. Årets Jernbanepris ble tildelt Dan Sergei Sukuvara for oppgaven «Stiffness variations on railway tracks over culvert underpassings: A comparison between rigid concrete culverts with flexible steel-soil composite culverts».


Nyskapningsprisen fra Dr. techn. Olav Olsen AS

Studentene har med sin masteroppgave på en svært fremragende måte vist hvordan en kan utvikle en ny arbeidsmetodikk for parametrisk design innenfor rammene av et VR miljø. Studentene