top of page

Foredrag

På BM-dagen inviterer Næringslivsringen studenter, representanter fra byggnæringen og ansatte ved NTNU til en rekke aktuelle foredrag i auditorium R7. 

Program

10:00 - Velkommen ved styreleder i Næringslivsringen, Ødegaard Turid

10:05 - Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe - Norsk økonomi, statsbudsjettet og utsiktene fremover

10:25 - Adm. dir. Egil Hogna, Norconsult AS - Fremtidens ingeniør med bærekraft og teknologi i førersetet

10:45 - Paneldebatt med ovennevnte + Berit Laanke, Veidekke ASA.
Tema: Fremtidens kompetansebehov?

11:05 - Norconsults pedagogpris deles ut av adm.dir. Egil Hogna

11:10 - Lunsj

11:40 - Analytiker Alexandra Palm fra Opinion AS - Hvem er dagens unge som skal søke utdanning og arbeid?
Det vil bli anledning til å stille spørsmål fra salen.

12:15 - Dr. techn. Olav Olsens Nyskapingspris deles ut av teknologidirektør Erik B. Holm 

12:20 - Sivilingeniør Lars Lauvsletten, Sweco/Energi Norge - Muligheter i kraftbransjen!

12:40 - Prisen for beste jernbanemaster deles ut av jernbanedrirektør Knut Sletta

12:45 - Prisen for beste vegmaster deles ut av avdelingsdirektør
Trond Michael Andersen, Statens vegvesen

12:55 - Avslutning ved styreleder Turid Ødegaard

13:00 - SOMMERJOBBMARATONRJOBBMARATON

bottom of page