Grunnet situasjonen knyttet til Covid-19 ønsker styret i BM-dagen 2020 å oppklare og informere om hvordan det jobbes med planleggingen av årets arrangement.

Først og fremst oppfordrer styret alle følgere til å ta norske helsemyndigheter på sterkeste alvor og holde seg oppdatert på situasjonen. Dette angår oss alle, både studenter, ansatte i bedrifter, og bransjen generelt. I forbindelse med planleggingen av BM-dagen vil vi forsikre om at vi vil ta høyde for myndighetenes retningslinjer og vi følger strenge forholdsregler. Eksempel på et enkelt tiltak vi gjør er at alle møter nå foregår digitalt.

Tirsdag 3. november er det planlagt at BM-dagen 2020 skal gå av stabelen. Slik situasjonen er nå anslås det at pandemien har nådd sin topp i god tid før arrangementet, ifølge FHI. Derfor er planen fortsatt å gjennomføre arrangementet 3. november 2020. Situasjonen vurderes kontinuerlig og endringer vil bli gjort av styret i tråd med helsemyndighetene og NTNUs retningslinjer.

Vi ønsker å se så lyst på tiden fremover og kommer til å gjøre så godt vi kan for å tilpasse oss best mulig. Utover dette vil nøye vurderinger og avgjørelser bli tatt etter hvert som situasjonen utvikler seg. Denne situasjonen er svært krevende, noe alle får kjenne på. Derfor er det utrolig viktig at alle er med på å dra lasset i riktig retning.

Ikke ta på hverandre, ta vare på hverandre.

Beste hilsen BM-styret 2020

246 visningerSkriv en kommentar

Næringslivsringens pris for beste bacheloroppgave: Jens Tønjum Fjereide, Maren Helene Vikeby og Sang Munn Kim


Næringslivsringens pris for beste masteroppgave:

Emil Fløvik Nygård

Jernbaneprisen til beste master innen jernbanefag:

Dan Sergei Sukuvara


Dr. techn. Olav Olsen AS sin innovasjonspris:

Vetle Christensen Birkeland, Carsten Assev Øyen og Camilla Børsand


Norconsultprisen 2019 for beste pedagog:

Pål Drevland Jakobsen


Vegvesenprisen til beste master innen vegfag:

Martin Folkedal Hjelle


Her er de sammenstilte begrunnelsene fra juryen:


Beste bacheloroppgave

Rådgivende ingeniørers forening har i 2019 vurdert at vedlikeholdsetterslepet for norske vannforsyningsanlegg er om lag 220 milliarder, og om lag til NOK 170 milliarder for norske avløpsanlegg. Dette innebærer en betydelig teknisk og økonomisk utfordring. Flere hendelser har dessverre også vist at dette innebærer en betydelig helse- og miljøutfordring. Kommunalteknisk sektor og leverandører har derfor et stort behov for kompetanse og gode faglige metoder, for å løse disse utfordringene på en bærekraftig måte. Vinnerne av prisen for beste bacheloroppgave har på en fremragende faglig måte vist hvordan en kan planlegge utbedring og fornying av vannledninger med digitale og bærekraftige metoder. Studentene har vist hvordan en kan benytte digitale verktøy for beregninger og simulering i planleggingen, og innovative løsninger for utbedring av vannledninger. Prisen for beste bacheloroppgave ble tildelt Jens Tønjum Fjereide, Maren Helene Vikeby og Sang Munn Kim for bacheloroppgaven «Renovering av vannledninger på Utleira og Fossegrenda – metodevurdering».


Beste masteroppgave

Gode instrumenter er viktig for samspillet mellom aktørene i byggsektoren i anskaffelser og prosjektgjennomføring. Best Value Procurement er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon, og gjennom dette bidrar til bærekraftig utvikling av byggsektoren. Det er gjennomført mange studier av Best Value Procurement som metode for anskaffelser, men langt færre har sett på effekten metoden har på prosjektstyring og risikostyring i prosjekters utførelsesfase. Vinneren av prisen for beste masteroppgave har i sin oppgave har på en framragende måte belyst dette i sin oppgave. Vinneren har med sin masteroppgave og publisering av resultatene fra arbeidet vist det internasjonale Lean Construction-miljøet at NTNU og våre studenter er langt fremme på dette området. Årets pris for beste masteroppgave ble tildelt Emil Fløvik Nygård for oppgaven «Best Value Procurement: Erfaringer fra offentlige byggeprosjekter».


Jernbaneprisen

Studenten har sett på det komplekse samvirket mellom over og underbygning, i overgangen mellom bruer og fyllinger. Oppgaven har gitt en bedre forståelse av de utfordringene vi opplever i overgangssoner, samt danner grunnlag for å se på muligheter for å forbedre de nåværende løsninger. Han har gjort et meget godt arbeid og har belyst problemstillingen svært godt. Oppgaven går rett inn i tradisjonelle jernbanefag med nye kunnskap og nytt blikk, og Jernbanedirektoratet håper oppgaven kan inspirere andre studenter til å gjøre det samme. Årets Jernbanepris ble tildelt Dan Sergei Sukuvara for oppgaven «Stiffness variations on railway tracks over culvert underpassings: A comparison between rigid concrete culverts with flexible steel-soil composite culverts».


Nyskapningsprisen fra Dr. techn. Olav Olsen AS

Studentene har med sin masteroppgave på en svært fremragende måte vist hvordan en kan utvikle en ny arbeidsmetodikk for parametrisk design innenfor rammene av et VR miljø. Studentene har på en svært god faglig måte vist hvordan ny teknologi og metoder kan anvendes til bedre faglige analyser innenfor det enkelte fagfelt og bedre samhandling. Dette er vist med integrerte prosesser for konstruksjonsanalyser og design, med bruk av mer moden teknologi og metoder som finite element analyser og parametrisk design, kombinert med ny teknologi som VR-teknologi.  I oppgaven har de vist at ny teknologi gjør at styring, optimaliserings og konstruksjonsanalyser kan kombineres og utføres parallelt i designprosessen. Oppgaven er et framragende eksempel på integrasjon og utvikling av samspillet mellom domenefag, digitalisering og samhandlingsprosesser, i en tid der det er økte forventninger til og behov for digitalisering i alle deler av verdikjeden innenfor byggsektoren. Årets Nyskapningspris ble tildelt Vetle Christensen Birkeland, Carsten Assev Øyen og Camilla Børsand for masteroppgaven «Exploring Parametric Structural Analysis and Design in Virtual Reality» til nyskapningsprisen 2019.


Pedagogprisen fra Norconsult

Norconsultprisen er en pris for beste pedagogiske prestasjon ved NTNU, studieprogram bygg- og miljøteknikk. Prisen skal være en stimulans til å fokusere på betydningen av pedagogisk virksomhet og betydning for å rekruttere studenter til studiet og oppnås høy kvalitet på ferdige kandidater.

Det blir trukket frem av flere at årets vinner har tydelig og god formidlingsevne, tar seg god tid i forelesningene og forklarer selv de vanskeligste temaene på en interessant og forståelig måte. Han bruker god tid i både pauser og etter forelesninger til å besvare spørsmål, og det er aldri et problem å stikke innom kontoret for råd eller faglig hjelp. Han bruker både humor og kahoot for å få budskapet igjennom, og gir nyttige og praktiske tilnærminger til faget fra entreprenør og byggherres ståsted. Dette gjør at han kan fange interessen gjennom hele forelesningene og gir oss lyst til å lære. Årets Pedagogpris ble tildelt Pål Drevland Jakobsen som er førsteamanuensis ved Institutt for bygg- og miljøteknikk og foreleser i faget TBA4150 Anleggsteknikk.


Vegvesenprisen

God arbeidsvarsling ved vegarbeider er svært viktig for både de som arbeider langs vegen i et HMS-perspektiv og trafikantene i et trafikksikkerhetsperspektiv. Å sikre god og effektiv arbeidsvarsling ved bevegelig arbeider langs veg som f.eks. legging av nytt asfaltdekke eller kantslått er krevende. Studenten har på en svært god faglig måte beskrevet muligheter og utfordringer på en god måte og kommet med konkrete forslag til hvordan dette kan løses med en selvkjørende skiltvogn. Gjennom god dialog med bransjen har kartlagt behov og ønsker og samtidig avdekket utfordringer som en slik skiltvogn kan støte på p.g.a av veg- og trafikkforhold. Studenten som vant årets Vegvesenpris har bidratt til nyvinning og er fremtidsrettet på flere områder, som bruk av ny teknologi/ITS innenfor drifts- og vedlikeholdsområdet. Årets Vegvesenpris ble tildelt Martin Folkestad Hjelle for oppgaven «Self-driving Sign for Mobile Road Works».
29 visningerSkriv en kommentar

Nå er BM-dagen 2019 over, og for en dag det ble! Usikre, men skråsikre kilder sier at det var den beste noensinne. Dette er takket være et særdeles travelt standområde, vellykkede foredrag, et engasjerende sommerjobbmaraton og et kveldsarrangement som gikk som smurt med innslag fra Bjelkeklang, Byggrevyen og Jazzkompaniet.


Det er derfor med stor stolthet og takknemlighet at årets styre takker for seg og gir stafettpinnen videre til neste års styre. Lykke til!

  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle
  • Instagram
  • YouTube
BM logo kopi.png