Bedrifter

Dette er bedriftene som deltar på BM-dagen 2021.

Se under Program BM-dagen for å se hvor de skal stå plassert. 

Plakat_logoer.JPG